Hulp Vluchtelingen Oost-Oekraïne

Afgelopen vakantieperiode hebben wij 2 weken tussen vluchtelingen gewoond uit Oost-Oekraïne. Het zomerkamp waar gewoonlijk 120 kinderen vakantie vieren, is omgetoverd tot een vluchtelingenkamp met meer dan 250 vluchtelingen. Hun relaas is verschrikkelijk: plunderingen, moordpartijen, bombardementen, beschietingen zijn aan de orde van de dag. Kerken, huizen, scholen en ziekenhuizen worden ingenomen door de rebellen met als gevolg dat deze gebouwen beschadigd of vernietigd worden tijdens de Anti-Terreur-Operatie. De christelijke gemeente van Zhitomir, de Rosdestwa-gemeente,waar Katja’s vader voorganger is, heeft met behulp van vele vrijwilligers inmiddels enkele honderden vluchtelingen op kunnen vangen. Veel hulp is er aangeboden vanuit de stad en vanuit de omgeving. Doordat het land in oorlog is, en het land volledig leeggezogen is door de vorige president, heeft de overheid weinig mogelijkheden om de vluchtelingen te ondersteunen. In eerste instantie was de verwachting dat de vluchtelingen na een paar weken wel weer naar huis konden. Inmiddels is die hoop vervlogen. Ook in Nederland is inmiddels overduidelijk bekend dat de oorlog en agressie alleen maar toeneemt. Inmiddels hebben wij vernomen dat van goede vrienden die wij in de vakantie gesproken hebben ook hun huis met de grond gelijk is gemaakt. Mannen kunnen hun werk niet meer doen.  Door de gemeente van Katja’s vader is er inmiddels 4 maand onderdak en hulp verleend aan de vluchtelingen. Omdat het zomerkamp niet geschikt is voor bewoning in de winter is er overgegaan tot evacuatie naar oude hotels en pensionaten. Hier moet veel gebeuren. Kamers moeten bewoonbaar gemaakt worden. Stromend water moet geregeld worden. Voor al deze mensen moet eten geregeld worden. Kinderen moeten naar school. Zwangere vrouwen moeten naar het ziekenhuis om te bevallen. Zieken moeten worden voorzien van voedsel. Kinderen moeten naar school. Allemaal kosten die de overheid helaas niet op zich kan nemen. En dit is in Anno 2014 op een paar uur vliegen van Nederland! Triest, en intriest. Wij willen deze vluchtelingen niet in de kou laten staan.

oekraine+tankInmiddels is er veel financiële ondersteuning geboden vanuit Nederland (waaronder Genemuiden), België en Amerika. Kerken en particulieren raken er van doordrongen dat Nederland niet meer neutraal is na de vernietiging van zoveel levens die aan boord waren van vlucht MH17. Dit gebeuren raakt ook ons als Nederlanders. Wij zijn dankbaar dat wij de vluchtelingen uit Oost-Oekraïne een klein beetje kunnen helpen. Helpt U ons helpen? Elk klein beetje is welkom. Als u wilt helpen, dan kunt u dat doen door allereerst de situatie in Oekraïne mee te nemen in uw gebeden. Mocht u financieel willen helpen dan kunt u dat doen via rekeningnummer NL49RABO0321465806 ten name van C. Ploeg, onder vermelding van “Hulp Vluchtelingen Oekraine”. Dit wordt rechtsreeks overhandigd aan de hupverleningscommissie van de Evangelie Baptistengemeente “Rosdestwa” te Zhitomir, Oekraïne.
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ons via info@localhost.

Hartelijk dank, namens alle vrijwilligers,

Cor & Katja Ploeg-Vinogradskaya

U kunt ook helpen door het bestellen van deze CD. Deze CD wordt u aangeboden van € 17,95 voor € 15,=. Hiermee helpt u de vluchtelingen uit Oost-Oekraïne. Klik om de CD aan de winkelmand toe te voegen.cd-o-malitwa

Huidige stand:

€ 30.000,=