Lessen

 

Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.

Sinds 1995 hebben Cor en Katja Ploeg een uitgebreide lespraktijk in Genemuiden en Staphorst. Voor meer informatie over onze muzieklessen kunt u terecht op www.ploegmuzieklessen.nl.