"Muziek is Leven, leven is Muziek..."

Muziek drukt dat uit wat niet gezegd kan worden maar waarover niet gezwegen kan worden.